Nieuwsbrief December

Een verkoop steeds vaker alternatief voor schenking familiebedrijf.

Almaar minder ondernemers dragen het familiebedrijf over aan de volgende generatie.

De schenking van familiebedrijven kreeg een stevige boost toen vanaf 2012 geen schenkingsrechten meer moesten worden betaald bij de overdracht. Terwijl in 2011 amper 300 familiebedrijven werden geschonken, steeg dat aantal naar 1.591 in 2014. Maar sindsdien gaat het weer bergaf. Vorig jaar schonken slechts 797 bedrijfsleiders het familiebedrijf weg.

Nochtans treft de vergrijzing ook het Vlaamse ondernemerslandschap. Drie op de vier werkgevers in ons land zijn familiebedrijven. 40 procent daarvan wordt door een 55-plusser geleid. Steeds meer oudere ondernemers zien echter een verkoop als een alternatief. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) noemt de daling onheilspellend en wil inzetten op specifieke sectoren.

Naast het vernieuwde vennootschapsrecht kan ook het nieuwe erfrecht, dat op 1 september van kracht werd, soelaas bieden. Voor de oprichter van een familiebedrijf wordt het in theorie mogelijk een groter deel van zijn vermogen aan één van zijn kinderen te schenken. Zo kan hij het gros van de aandelen in het familiebedrijf schenken aan een van de zonen of dochters die het bedrijf zal voortzetten.

Bron: De Tijd

België minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven.

België verliest vier plaatsen in de wereldwijde rangschikking van aantrekkelijkste landen om zich als bedrijf te vestigen, leert een studie van de consultant BDO. Ons land tuimelt daardoor uit de top 15, om te stranden op de 17de plaats.

Volgens BDO ligt aan de basis vooral de manier waarop we als land omgaan met energie. Zo worden de energiemarkten vandaag onvoldoende vrijgemaakt, worden zware taksen geheven en ligt de energieconsumptie per hoofd hoog. Als zowel de energiekosten als de CO2-uitstoot kunnen gedrukt, maakt dit België volgens BDO aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen.

Bron: De Tijd

Versterkte fiscale samenwerking tussen EU en Noorwegen

Een nieuw verdrag op 1 september 2018

De EU en Noorwegen hebben een administratieve samenwerking afgesloten op het vlak van btw met als bedoeling een correcte btw-heffing te verzekeren om zowel dubbele belasting als niet-belasting te vermijden en ook de strijd tegen btw-fraude op te voeren. Ook andere belastingen komen aan bod.

Noorwegen zal hierbij handelen als EU-lidstaat met dezelfde mogelijkheden voor controle, gegevensuitwisseling en invorderingsbijstand. Deze uitwisseling van gegevens en inlichtingen kunnen ook elders worden aangewend.