Nieuwsbrief Augustus

Krappe deadline voor handelsakkoord.

Vermijden van een harde brexit.

Het lijkt ondertussen duidelijk dat de brexit er komt. Onzekerheid verdwijnt hierdoor enigszins en maakt plaats voor bedrijven om zich voor te bereiden.

De overgangsperiode om een nieuw handelsverdrag te sluiten kan echter al eindigen op 31 december van volgend jaar. Een handelsakkoord sluiten op elf maanden tijd lijkt ambitieus.

Nochtans als het VK en de EU er niet in slagen om tegen eind 2020 een akkoord te sluiten worden Belgische ondernemers alsnog geconfronteerd met een no-deal of harde brexit. Ondernemers houden in de strategie best rekening met dit scenario.

Zijn er nog managers nodig binnenkort?

Organisaties gaan steeds vaker over op een vlakkere organisatiestructuur.

Organisaties stappen meer en meer af om status te koppelen aan hiërarchie. Dit betreft de toekomst van het middle management, hij/zij die superviseert én gesuperviseerd wordt.

Meestal vindt deze omwenteling plaats via multidisciplinaire teams die samen de opdracht autonoom tot een goed einde brengen. Mits goede implementatie brengt dit ‘agile’ werken minder vertragende processen en wordt het engagement van de medewerkers groter. Verschillende Bel20’ers springen op de kar van deze trend. Daimler (Mercedes-Benz) en Unilever of British Telecom zijn internationale voorbeelden waar leidinggevende functies worden geschrapt. Dit alles sluit aan bij de tendens tot minder bureaucratie.

Belgische bedrijven kunnen moeilijk talent verleiden.

Een grotere moeilijkheid om de juiste mensen aan te trekken.

Nergens in de eurozone hebben bedrijven het moeilijker om de juiste mensen aan te trekken dan in België. Dit blijkt uit de salarisgids van het rekruteringsbedrijf Robert Half.

De schaarste aan de juiste medewerkers en de war for talent worden steeds heviger, de enquête omhelst een bevraging van 600 Belgische managers die bevoegd zijn voor de aanwerving van een duizendtal bedienden. Op elke honderd vacatures krijgen Belgische bedrijven er 3,5 niet ingevuld. In geen enkel van de 19 onderzochte eurolanden is dat zo hoog. Daar komt voor België nog bovenop de combinatie van een extreme kenniseconomie, de automatisering en de versnelling in de creatie van nieuwe kennisjobs.

Een goed boodschap is volgens Robert Half te stoppen met zoeken naar die ene witte raaf en in de plaats te voorzien in training en opleiding van de kandidaat om die ene lacune weg te werken. Onze organisatie sluit zich aan bij de bevindingen en wijst op het belang van een marktconform en een gepersonaliseerd en flexibel verloningsbeleid.